Ne Yapıyoruz?

uzuntarla-lojistik-tir-resmi

İŞİMİZ

 

Lojistik Nedir?
Hesap yapma bilimi manasına gelen lojistik önceleri savaşlarda ordunun ihtiyacını giderebilmek amacıyla kullanılmış, gelişen sanayi ve ekonomi sonrası evrimini tamamlamış ve küresel yarış kapsamında amaca ulaşma stratejisinin tümüne verilen addır. Ekonomik başarılara ulaşmak isteyen bir organizasyonun lojistik destek alması şarttır. Bu çerçevede lojistik; satın alma, gümrük, nakliye, çeşitli parça desteği, dağıtım, talebe göre dağıtım vb durumları kapsamaktadır

 

 

 

Kooperatifçilik Nedir?
Ortakların ucuz ve kaliteli mal kazanımını sağlayan, küçük tasarrufları büyük yatırımlara dönüştürmek suretiyle tüzel kişiliğe sahip olan sosyal ve ekonomik çıkar gözeten kuruluşlardır. Kooperatifçilik uygulama alanı olarak toplu konut projelerinde ve çeşitli sanayi kuruluşlarının tek bir çatı altında birleşmesinde yaygın olarak boy gösterir. Dünya üzerinde ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi konusunda kooperatifçiliğin önemli bir yeri vardır. Ülkemizde özellikle Cumhuriyet ile birlikte büyük yaygınlık kazanmıştır.

logo